Da li Web dizajn može uticati na SEO?

Pre nego što pokušamo da odgovorimo na pitanje da li web dizajn može direktno da utiče na SEO ili ne, važno je da imate na umu da je SEO (engl. Search Engine Optimization) proces koji neprekidno traje i koji se uvek nadograđuje u nekom smislu, bilo direktno bilo indirektno. Ali fokus ovog procesa nije samo na izgradnji kvalitetnih dolaznih linkova, ubacivanju pravih ključnih reči, ulaganju u kvalitetan sadržaj, što je osnov SEO, već je dobar deo fokusa i na kvalitetu samog web sajta, odnosno njegovog web dizajna.

Nastavi sa čitanjem Da li Web dizajn može uticati na SEO?